Home Opdrachtgevers Projecten Contact

Projecten;

Douma Civiele Techniek realiseert projecten variërend van het bouw- en woonrijp maken van nieuwbouw wijken tot uitgebreide reconstructies van wegen of zelfs hele woonwijken. Hieronder staan enkele voorbeelden uit de afgelopen jaren.

Sinds bouwcombinatie ZuidPlus de aanbesteding won en de ontwerpfase voor de nieuwe Zuidas en het nieuwe station Amsterdam Zuid begon is Douma Civiele Techniek betrokken bij het 3D ontwerp van de openbare ruimte.

Het volledige stedelijke kerngebied is onder leiding van Douma Civiele Techniek in samenwerking met de landschapsarchitect van Bosch en Slabbers uitgewerkt in een 3D model.

Vanwege de lange bouwtijd heeft ZuidPlus de 3D ambities ongekend hoog gelegd; alle hoeveelheidsbepalingen verlopen via het BIM model, voor elke discipline. Dit vraagt het uiterste van de nauwkeurigheid van de modellen en dus van de ontwerpers.

Douma Civiele Techniek heeft hiervoor voor het infra deel in het stedelijk kerngebied een methodiek ontwikkeld in samenwerking met de collega’s van Hochtief en Sweco.

Zuidasdok

Bij de gemeente Lingewaard leefde de wens om de woonwijk ‘De Zilverkamp’, die dateert uit de jaren 70, een grondige opknapbeurt te geven. Binnen de wijk was op veel plaatsen een groot tekort aan parkeerplaatsen, en de buurt zag er rommelig uit. Douma Civiele Techniek werd ingeschakeld om de problematiek in kaart te brengen en om schetsontwerpen te maken voor de herinrichting.

Helaas is dit project in verband met bezuinigingen niet tot uitvoering gekomen.


Revitalisering woonwijk Zilverkamp Huissen

CR Projectbureau kreeg van de provincie Gelderland de opdracht om de reconstructie van de N313 voor te bereiden. Vanwege de drukke werkzaamheden van het eigen personeel werd Douma Civiele Techniek benaderd om een offerte uit te brengen om de teken werkzaamheden uit te voeren.

Reconstructie N313 in Lichtenvoorde en Aalten

Het consortium ‘Komfort’ (Ballast Nedam, Strukton en John Laing) was verantwoordelijk voor de sloop en nieuwbouw en de totale inrichting van het terrein van de Kromhout Kazerne in Utrecht.

Om dit technisch uit te werken werd Infrateam Civiele Techniek benaderd, Infrateam beschikte zelf niet over voldoende capaciteit om het tekenwerk uit te voeren en benaderde daarvoor Douma Civiele Techniek.

Bouw- en woonrijp maken Kromhout Kazerne in Utrecht

Voor de gemeente Barneveld was Cicom Engineering verantwoordelijk voor de voorbereiding van het bouwrijp maken van bedrijven terrein Harselaar West West. Cicom Engineering had op het moment dat ze dit project aannamen echter niet genoeg capaciteit vrij om dit werk helemaal zelf uit te werken. Douma Civiele Techniek werd gevraagd om mee te werken aan de technische uitwerking van de tekeningen.

Bouwrijp maken bedrijventerrein Harselaar West West in Barneveld

Voor de gemeente Dronten was Infrateam Civiele Techniek bezig met de uitwerking van de reconstructie van het Gangboord in Dronten. Douma Civiele Techniek werd benaderd voor de realisatie van de technische tekeningen. Er werd een uitgebreide set tekeningen samengesteld voor de verschillende fasen van het werk als het opbreken van de bestaande situatie en het gefaseerd aanleggen van de nieuwe situatie, waaronder enkele rotondes.

Reconstructie Gangboord in Dronten

Infrateam Civiele Techniek was verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Parkgebied in Dronten. Vanwege de ervaring met Civil3D, wat een vereiste was bij de voorbereiding van dit werk, werd Douma Civiele Techniek in huis gehaald voor het maken van een nauwkeurig 3D model. Daarnaast was Douma Civiele Techniek verantwoordelijk voor het maken van de technische tekeningen.

Aanleg Parkgebied in Dronten

In Bemmel stond de reconstructie van het Vossenhol al jaren op het programma. Begin 2010 werd de knoop doorgehakt en ging de voorbereiding van start, Douma Civiele Techniek werd benaderd voor de uitwerking van een complete set bestekstekeningen. Tegelijk met de reconstructie werd ook het rioleringsstelsel vervangen door een gescheiden stelsel. Toen de voorbereiding bijna klaar was werd besloten het werk uit te breiden met de Schaapskamp, een aansluitende weg. Tevens werd in de Schaapskamp een grote HWA overstortbuis gepland.

Rioolvervanging en reconstructie Vossenhol en Schaapskamp in Bemmel

Copyright 2019 © Douma Civiele Techniek